กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดค้ำยันแบบฉุกเฉิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy