กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy