Return to Article Details ผลของการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อคอแบบนิ่งอยู่กับที่ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy