Return to Article Details การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มการวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) จากการตรวจสอบรหัส ICD ผู้ป้วยในภาควิชาศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy