Return to Article Details การทดสอบ 20-minute whole blood clotting time (20WBCT) ในการประเมินระบบการห้ามเลือดในผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy