การทดสอบ 20-minute whole blood clotting time (20WBCT) ในการประเมินระบบการห้ามเลือดในผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

พันทิพย์ นิตานนท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นิตานนท์ พ. การทดสอบ 20-minute whole blood clotting time (20WBCT) ในการประเมินระบบการห้ามเลือดในผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Nov. 28];7(2):68-73. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81580
Section
Review Article