Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy