กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy