กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคุณภาพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง2555) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการ ประเมิน CIPPIEST ทฤษฎีของ Daniel Stufflebeam Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy