กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy