กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคไข้: กรณีศึกษาหมอจิตร บุญเลื่อง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy