กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการสอนในวิชาผดุงครรภ์สำหรับการแพทย์แผนไทยด้วยคู่มือการสอนความสำคัญในการจัดการความปวดเรื่องการประเมินและการจัดการความปวดตามกรอบ Recognize Assess Treatment Model (RAT Model) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy