กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน และผู้ที่ไม่มีภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy