กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับยุทธศาสตร์ไปใช้: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy