กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในอาสาสมัครเพศหญิงอายุระหว่าง 30-40 ปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF