กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวแบบแยกส่วนและการทรงตัวในเด็กที่มีภาวะการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวบกพร่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล