กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความปวดกับสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบกึ่งกลางหน้าอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF