กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึก respiratory muscle stretch gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล