กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF