กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล