กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF