กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล