กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF