กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล