กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดคัดเค้า (Oxyceros horridus) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล