กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF