กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF