กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล