กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล