กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของยาทาพระเส้นในการบรรเทาปวดจากโรคหัวไหล่ติด Download Download PDF