กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความปลอดภัยและผลการใช้ท่าฤๅษีดัดตนในการรักษาร่วมในโรคข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF