กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ที่มาสรรพคุณตัวยาในตำราการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาสมุนไพรอบเชย Download Download PDF