กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขนาดอิทธิพลและอำนาจทดสอบในการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางคลินิก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล