กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล