กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล