กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล