กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล