กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล