กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของตำรับยาทาพระเส้นระหว่างการใช้น้ำกระสายยาน้ำสุราและน้ำส้มสายชูต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่าที่โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy