กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์และพัฒนาแนวทางการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy