กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลบึงกาฬ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล