กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการยศาสตร์ต่ออาการปวดและคุณภาพชีวิตของพยาบาลที่เป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อมัยโอฟาสเชี่ยล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล