กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์อย่างไม่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และทารกในโรงพยาบาลกุมภวาปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล