กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเพื่อประเมินและจัดการความปวดเฉียบพลันในเด็กที่เข้ารับการผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล