กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการอยู่รอดของรากฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ ในผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy