กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy