กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ของนักเรียนวัยรุ่นที่เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย STRESS ANXIETY AND DEPRESSION OF HIGH SCHOOL TEENAGER IN PREPARATION FOR UNIVERSITY ADMISSION Download Download PDF