กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า THE EFFECT OF THE EMOTION REGULATION PROGRAM ON DEPRESSIVE SYMPTOMS AMONG PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER Download Download PDF