กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก: ความท้าทายของการพยาบาลจิตเวช Download Download PDF