กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดในนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF