กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธะสัญญาต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล