กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นสมาธิสั้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy