กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวล ของบุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมารับบริการทางวิสัญญีแบบผู้ป่วยนอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล